+31 6 81 40 74 73 info@sensiz.nl

Privacyverklaring Sensiz

Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording, gevestigd aan Curieplaats 163, 3069 HD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sensiz.nl
Curieplaats 163
3069 HD Rotterdam
+31 681407473

Ilona Noordam is de functionaris Gegevensbescherming van Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording. Zij is te bereiken via info@sensiz.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Mailadres
• Beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om onze diensten zo goed mogelijk op je af te kunnen stemmen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
– leefstijl en gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten zo goed mogelijke te kunnen afstemmen en leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording) tussen zit. Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
* Active Campaign (nieuwsbriefprogramma): registreert de automatische in- en uitschrijvingen van onze maandelijkse nieuwsbrief zodat ontvangers zelf kunnen bepalen of ze deze nieuwsbrief nog willen ontvangen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de betrokkene anders dan het eventueel niet meer ontvangen van de nieuwsbrief.
* Excel en Word
Om de door uw verstrekte gegevens op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* Naam en adres: Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene en daarna voor zolang wettelijk nodig is voor de administratie bij de Belastingdienst.
* Telefoonnummer: Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene of er sprake is van betrokkenheid jegens Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording.
* Geboortedatum: Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.
* Mailadres
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene en/of betrokkene de nieuwsbrief wil blijven ontvangen.
* Beroep: Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.
* Leefstijl en gezondheid: Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene, daarna zullen de gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording gebruikt functionele, analystische en tracking cookies. En cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd om het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaas kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sensiz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sensiz – Praktijk voor Massage en Bewustwording neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sensiz.nl

24 april 2018